Durant tota la vida, especialment al llarg de les primeres dècades, anem consolidant un munt de coneixements que contribueixen en gran mesura a construir-nos com a persones i a anar configurant la nostra intel·ligència global i el nostre bagatge cultural. No obstant això, el primer pas a assolir és aprendre a conèixer-nos com a persones i com a estudiants i, sobretot, aprendre a aprendre; és a dir, saber fer un bon ús de les nostres capacitats i aprendre a utilitzar el major nombre de recursos possibles per construir-nos com a persones enmig d’aquesta canviant i atapeïda societat que ens ha tocat viure.

Així doncs, facilitem als estudiants un seguit d’eines, tècniques i procediments perquè puguin assimilar els continguts acadèmics i perquè aprenguin a organitzar-se i a ser autònoms en la cerca, selecció i elaboració de la gran quantitat d’informació que tenen al seu abast, i ho podem fer a partir de les tasques acadèmiques que tinguin encomanades, o bé a partir de material propi pensat especialment per a aquesta finalitat.

NO som una acadèmia de reforç escolar el principal objectiu de la qual és que els alumnes acabin les seves tasques; SÍ som un centre centrat en què cada alumne es conegui com a persona i com a estudiant (amb les seves virtuts i les seves mancances) perquè pugui potenciar els seus punts forts i resoldre les seves mancances de la millor manera possible, i perquè sigui capaç d’organitzar-se i aprendre a aprendre per obtenir el màxim rendiment acadèmic. NO busquem només la quantitat; SÍ busquem la qualitat, l’aprenentatge significatiu, que és el que l’ajudarà en el present i en el futur.


 

 

Top