Les constel·lacions familiars són una dinàmica terapèutica per abordar la resolució de conflictes, augmentar l’autoconeixement i afavorir el canvi personal. Creades als anys 90 pel psicoterapeuta, filòsof, teòleg i pedagog Bert Hellinger, beuen de la teoria psicoanalítica, la teràpia sistèmica familiar i la teràpia Gestalt.

Les constel·lacions familiars s'enfoquen en l'individu en relació amb la seva xarxa d'enllaços familiars i ofereixen una experiència vivencial que promou la comprensió, l'acceptació i la pau interior. Des d’aquest punt de vista, cada membre de la família es concep com l'arquetip que representa per a la persona que constel·la, no com la persona que és.
 


El seu objectiu principal és que qui constel·la pugui identificar les dinàmiques perjudicials inconscients que s'han establert a la seva família i les actituds i conductes que s'han generat entre els seus membres, fet que permet reinterpretar els patrons familiars disfuncionals que es reprodueixen de forma inconscient i, per tant, obre la possibilitat a trobar solucions als conflictes enquistats. A més, el fet de constel·lar també desperta tot un seguit d’emocions i sentiments latents en l'inconscient de la persona, de manera que ajuda a gestionar-los i a reconciliar-se amb certes persones i esdeveniments del passat.

Aquesta dinàmica terapèutica es realitza en grups reduïts (comptant els que constel·len i els que representen familiars de qui constel·la) i són guiades pel/la terapeuta que dirigeix ​​la sessió, la qual sol durar diverses hores. També es pot fer, però, de manera individual mitjançant ninots.

Qui constel·la planteja una pregunta específica sobre una problemàtica actual que tingui i tria representants per a cadascun dels membres de la seva família i per a ell/a mateix/a d’entre els altres participants.

Top