A L’ikigai treballem en tot allò que, en alguna mesura, ajuda l’infant i el jove a aprendre millor, a sentir-se millor i, en definitiva, a viure millor.

Sota una concepció eminentment humanista i de caire sistèmic, que beu de teories com la de sistemes, la de la comunicació, la de la complexitat, la quàntica o la socioconstructivista, entenem que l’ensenyament-aprenentatge és quelcom continu, que va molt més enllà del món acadèmic, i que contribueix en gran mesura a potenciar el desenvolupament integral de l’individu.

Treballem (i acompanyem) a través del joc i d’activitats principalment lúdiques i manipulatives que estan centrades en els propis infants i joves, però tenint en compte les famílies i els docents, perquè tots són agents importantíssims de canvi.


 

 

 • Trastorns específics de l’aprenentatge:

  · Percepció, atenció, concentració, memòria.
  · Comprensió, raonament lògic i resolució de problemes.
  · Llenguatge oral.
  · Lectura i escriptura.
  · Motricitat.
  · Conducta.
  · Motivació i emoció.
   
 • Retard maduratiu.
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament.
 • Trastorns adaptatius.
 • Trastorns de conducta.
 • Trastorns del vincle afectiu i dificultats relacionals i comunicatives.
 • Trastorns d’ansietat i pors.
 • Trastorns de l’estat d’ànim, inseguretats i baixa autoestima.
 • Assessorament i orientació psicopedagògic a pares i docents.
 • Suport a pares d’infants amb dificultats o amb necessitats educatives especials.


 

Top