PSICOLOGIA EDUCATIVA

A L'ikigai treballem en tot allò que, en alguna mesura, ajuda l’infant i el jove a aprendre millor, a sentir-se millor i, en definitiva, a viure millor.

ACOMPANYAMENT EN L’ESTUDI
I TÈCNIQUES D’APRENENTATGE


Durant tota la vida, especialment al llarg de les primeres dècades, anem consolidant un munt de coneixements que contribueixen en gran mesura a construir-nos com a persones i a anar configurant la nostra intel·ligència global i el nostre bagatge cultural.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Al final de l’etapa de Secundària o Batxillerat, alguns estudiants mostren inseguretats relacionades amb el seu futur professional.

ORIENTACIÓ A FAMÍLIES
AMB INFANTS DE 0 A 3 ANYS


L’orientació a famílies amb infants de 0 a 3 anys es basa en un acompanyament atent a l'observació del desenvolupament de l'infant (segons els postulats de la doctora Pikler, de l'Institut Lóczy de Budapest) perquè, a través d’aquesta eina, siguin capaces de transformar les situacions d’estrès que visquin, allò que més els preocupi o emocions, estats d’ànim i experiències quotidianes en solucions creatives i amb sentit.

TERÀPIA DEL JOC

El joc és indispensable per al desenvolupament afectiu, emocional, intel·lectual, motriu i social de l'infant.

TERÀPIA FAMILIAR SISTÈMICA

Les persones som éssers sociables, i és en aquest nivell de relació que treballa la teràpia familiar; més concretament, se centra en els problemes que vivim i sentim en les nostres relacions amb altres persones significatives de les nostres vides, i, específicament, amb la nostra família. 

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

Les constel·lacions familiars s'enfoquen en l'individu en relació amb la seva xarxa d'enllaços familiars i ofereixen una experiència vivencial que promou la comprensió, l'acceptació i la pau interior. Des d’aquest punt de vista, cada membre de la família es concep com l'arquetip que representa per a la persona que constel·la, no com la persona que és.

ACOMPANYAMENT VITAL PER AL CREIXEMENT PERSONAL

Tinguem l’edat que tinguem, sovint ens trobem amb dificultats en el camí que ens afecten en el nostre dia a dia, a nosaltres i a la relació que mantenim amb els altres.

MEDIACIÓ FAMILIAR AMB MINDFULNESS


La mediació familiar és un mètode extrajudicial de resolució de conflictes, voluntari i confidencial, on les parts en conflicte, amb l'ajuda d'un tercer imparcial (el/la mediador/a), són capaces, per elles mateixes, de trobar una solució al seu conflicte. Se sol usar molt en divorcis o per temes referents a la custòdia dels fills, herències, conflictes entre progenitors i fills, etc. És, doncs, una eina que afavoreix el diàleg i la presa de decisions conjuntes, ja que són les parts les que determinen la solució al conflicte, evitant així que sigui un jutge qui prengui la decisió.

FOCUSING

El focusing és l’art d’escoltar l’autèntic ésser; és anar allà on tenim la nostra certesa, el nostre ésser més genuí, fora de l’espai mental, que sovint ens confon i no ens deixa ser nosaltres mateixos. A partir de l’escolta de l’interior, obtenim uns missatges, una significació, una informació vàlida i certa sobre el que necessitem, sobre un assumpte determinat de la nostra vida.

MEDICINA BIOQUÀNTICA (BO)


Es tracta d’una teràpia adequada per tractar diverses patologies que parteix de la idea que la persona és un tot, de manera que, com que s’entén que no existeix cap separació entre els elements, que tot està correlacionat (com hoc ergo propter hoc), es treballa simultàniament en allò físic, allò energètic, allò emocional/psicològic i en la dimensió relacional i del sentit.

Top