Mediació familiar amb 'mindfulness'

 

La mediació familiar és un mètode extrajudicial de resolució de conflictes, voluntari i confidencial, on les parts en conflicte, amb l'ajuda d'un tercer imparcial (el/la mediador/a), són capaces, per elles mateixes, de trobar una solució al seu conflicte. Se sol usar molt en divorcis o per temes referents a la custòdia dels fills, herències, conflictes entre progenitors i fills, etc. És, doncs, una eina que afavoreix el diàleg i la presa de decisions conjuntes, ja que són les parts les que determinen la solució al conflicte, evitant així que sigui un jutge qui prengui la decisió.
 


La mediació familiar permet disminuir l'hostilitat i, en molts casos, fa que les dues parts enfrontades es puguin, finalment, retrobar, oferint solucions al conflicte més satisfactòries per a tots. Es tracta d’un procés més ràpid i menys costós que no pas un procediment judicial, mitjançant el qual s’aconsegueixen majors taxes de compliment dels acords que quan la decisió la pren un jutge.

A L'Ikigai, les mediacions familiars les facilitem fent servir tècniques de mindfulness. Essent coneixedors/es de com funciona la nostra ment, especialment quan ens sentim en conflicte amb algú, podem identificar aquells fenòmens mentals que influeixen negativament i que són causa o aliment del conflicte, així com aprendre a gestionar-los sàviament. A més, enfocant la mediació a través del mindfulness, connectarem amb un espai d'amor i compassió natural que ajudarà a sanar el conflicte i a trobar una solució equànime.
 

Top