Medicina Bioquàntica (BO)

 

La Medicina Bioquàntica (BO) beu de la física quàntica més avantguardista i de la medicina xinesa i aiurvèdica, entre d’altres, sense deixar de banda coneixements de la medicina moderna. Es tracta d’una teràpia adequada per tractar diverses patologies que parteix de la idea que la persona és un tot, de manera que, com que s’entén que no existeix cap separació entre els elements, que tot està correlacionat (com hoc ergo propter hoc), es treballa simultàniament en allò físic, allò energètic, allò emocional/psicològic i en la dimensió relacional i del sentit.
 


La BO està en connexió amb la PNIE en el sentit que són ciències que interpreten i tradueixen els senyals que genera el cos, i es basen en la idea que qualsevol alteració té repercussions en tot l’organisme, inclosa la psique. Se sosté en la causa i no en el símptoma, en el reequilibri/harmonització i no en la cura, en la persona i no en la malaltia. Aquesta tècnica eleva la consciència que té la persona dels moviments del pensar, dels hàbits, dels patrons de conducta relacionals, de la consciència de les sensacions corporals...; en definitiva, de si mateixa i de la relació amb els altres i l'entorn. La BO pot arribar i harmonitzar el cos mental i els cossos més subtils (camps mòrfics) perquè la persona tingui una millor salut i/o augmenti les seves pròpies capacitats, possibilitats i comprensions. Proporciona una resposta racional a tot el que sabem de manera empírica i que no podem demostrar amb dades científiques. L’aplicació de la BO és molt eficaç per a la prevenció de malalties, tant físiques com mentals, i enforteix d’una manera notable el sistema immune.

Top